GEOMAX

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Máy thủy chuẩn điện tử ZDL700-GEOMAX:
0

Độ chính xác Độ chính xác đo độ cao ± 0.7 mm/km  Độ chính xác đo chiều dài: D < 10 m, 10 m.....

Máy toàn đạc điện tử Zoom20 5" A2 PRO laser 250m
0

Thông số kỹ thuật cơ bản:  - Độ phóng đại ống kính: 30X  - Hiển thị nhỏ nhất: 0.1” và 1m.....

Máy toàn đạc điện tử Zoom20 5" A4 PRO laser 400m
0

Thông số kỹ thuật cơ bản:  - Độ phóng đại ống kính: 30X  - Hiển thị nhỏ nhất: 0.1” và 1m.....

Máy toàn đạc điện tử Zoom20 5" PRO
0

Thông số kỹ thuật cơ bản:  - Độ phóng đại ống kính: 30X  - Hiển thị nhỏ nhất: 0.1” và 1m.....

Máy toàn đạc điện tử Zoom30 5" A6 PRO laser 600m
0

Thông số kỹ thuật cơ bản:  - Độ phóng đại ống kính: 30X  - Hiển thị nhỏ nhất: 0.1” và 1m.....

Máy toàn đạc điện tử Zoom35 PRO 5" A10 laser 1000m
0

Thông số kỹ thuật cơ bản:  - Độ phóng đại ống kính: 30X  - Hiển thị nhỏ nhất: 0.1” và 1m.....